TIEDOTE MEDIALLE

Median ilmoittautuminen:

Työteknikko JM SM 2021 –kilpailuun voidaan ottaa rajoitettu määrä tiedotusvälineiden edustajia hoitamaan töitänsä.

Kun vielä tässä vaiheessa ei yleisö- ym, rajoituksista ole tarkkaa tietoa, kannattaa tiedotusvälineiden edustajien ilmoittaa halukkuutensa mukaan tuloon. Tiedot voi lähettää os. kare.asp@gmail.com. Kysymyksiin vastaava puhelin 0400-484 212

Ilmoittamisen voi tehdä vapaamuotoisesti, kunhan ilmoituksesta ilmenee:

Tiedotusvälineen nimi ja luonne (sanomalehti, aikakauslehti, valtakunnallinen radio- tai tv-kanava, paikallinen radio- tai tv-kanava, muu media).

Tiedotusvälineen paikalle haluavan edustajan nimi, tehtävä kilpailupaikalla ja yhteystiedot.

Tiedotusvälineen vastaava toimittaja tai urheilutoimituksen päällikkö, tämän yhteystiedot (tarkistusta varten).

Julkaisusuunnitelma (mitä kilpailusta on tarkoitus julkaista, milloin ja missä laajuudessa).

Huomaa: Järjestäjä on tehnyt maakuntalehti Satakunnan Kansan kanssa sopimuksen kilpailutapahtuman striimaamisesta.

Ratkaisut ilmoittautumisen hyväksymisestä tehdään noin 10 vuorokautta ennen kisapäivää. Ne ilmoitetaan osoitteeseen, josta ilmoittautuminen on lähtenyt.